<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3069226728352531845\x26blogName\x3d//Together\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://ilapchuu-awook.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://ilapchuu-awook.blogspot.com/\x26vt\x3d-3222101742057002565', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
OBLIVIATE;
Muse
Specs
Way Out
Credits
+ follow Dashboard
Miss all moments :'#
Friday, 4 May 201210:23

Miss all moments with you sis :'/
Mungkin ini adalah cara , meluah cinta . tanpa berkata atau berpandang mataaaa :'/ 

Sokayy , menyanyi sebentar , berbentar bentar . hewhew . :P berpandukan gambar diatas , yes , im a simple person that have a sad life :'/ kenapa kahhhhhh ? saya seperti tiada perasaan bila terpandnagkan dia. tapi nampak dia pun saya senyp dan berlalu dengan angin yang sepoii sepoii tu. ahh, macam drama lagaknya. :'D ]

Maafkan saya jika saya tidak boleh buat anda rasa sempurna , tapi , saya akan lepaskan awak jika awak mahu bersama dia. tidak mengapa , saya seorang yang bahagia. saya sentiasa relax , cool :') percaya lah . saya pun bukan yang sempurna buat awak , saya setuju apa yang awak katakan tu , kita takkan contact dalam masa seminggu , awak rasa saya boleh tahan rindu saya tu? boleh tahan perasaan sayang tu ? maafkan saya. saya terpaksa mengikut kemahuan awak , saya nak awak cari calon pasangan baru awak supaya boleh membahagiakan saya, tapi saya tak boleh awak. saya tak boleh nak lepaskan awak. tidak mengapa , saya masih boleh relax . memang saya nyorokkan perasaan sedih saya ni , tapi dalam hati saya meraung nak kan awak . saya tak nak tinggalkan awak. awakkkkkkkkkkkkkk !! saya rindu awakkkkk :'( 
Ayat saya serabai , hmmmmmmmmmmm . okay bye. takda mood nak update panjang panjang  :'(