<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3069226728352531845\x26blogName\x3d//Together\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://ilapchuu-awook.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://ilapchuu-awook.blogspot.com/\x26vt\x3d-3222101742057002565', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
OBLIVIATE;
Muse
Specs
Way Out
Credits
+ follow Dashboard
Contest ialah Siapakah Maharaja Blog
Monday, 19 December 201120:21

heyyyyyyyyy . hahahahah . join contest lagi , mwhehehhe :) name Contest ialah Siapakah Maharaja Blog . hahahha . minat siall . haahha . heyhey dosee ! :) hahaha . tuan punya punya punya contest neyy ialah Akmal , Ain , Amalia , dan Faja . hahhahahahah . click okayy untuk join contest . :)

syarat - syarat join contest .

 1. Sila Follow Blog AkmalAinAmalia and Faja *wajib
 2. Like This Page >Akmal<>Amalia< *wajib
 3. Follow and like ke semua sponsor *wajib
 4. Pastikan blog anda itu blog yang paling unik, kemas, cantik, cute and awesome!
 5.  Buat entry tentang contest ini dan linkkan ke Blog yang kamu kunjungi..kalau di blog sayer, saya la kamu comment. Tampal banner huduh tu sekali
 6. Pastikan link itu link contest bukan akmalfamilystory.blogspot.com ...
 7. Tarikh tutup pada 30 hb 12 dan kemungkinan di cepatkan sedikit. #akan diumum nanti
 8.  Pastikan anda selalu melawat blog saya kerana update akan diadakan selalu
 9. Hadiah juga akan di update dari semasa ke semasa.
 10. Pemenang cuma ada 10 orang dan pastikan blog anda itu yang terbaik dimata juri. Dan cuma seorang sahaja akan mendapat gelaran maharaja blog!
 11. Tag-tag?? hoo... sorang pon x per... 
okayyy .nak tag sorang . 
qyla .
 okengg . bye .