<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3069226728352531845\x26blogName\x3d//Together\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://ilapchuu-awook.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://ilapchuu-awook.blogspot.com/\x26vt\x3d-3222101742057002565', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
OBLIVIATE;
Muse
Specs
Way Out
Credits
+ follow Dashboard
2nd Giveaway by Miss Kara
Wednesday, 14 December 201117:51


heyyo ! APTB , cu nakk tahuu ? pagi pagi puns nenek but entry tahuu ? entry giveaway pulekk ! ahah , ape puns taak boleyy , okayy , aku tahu grenti kau kate aku serupa macam mak nenek kann ? dodo ! haha , gila lah , Watlekk -,- . 

neyy , aku da join giveway , but but but , kau nak join kee ? okayy , dipersilakan untuk pergi ke blog Miss Kara , yang neyy aku gune baner lama , lawa lha , :) okayy , now nak bagi syarat -syarat nye puleekk ,

syarat syarat nye ialah :
Syarat2nya:
1. Anda mestilah mempunyai blog.
2. Wajib follow blog ni dan fanpage
3. Buat satu entry bertajuk '2nd Giveaway by Miss Kara' dan tempek banner
buruk tu,linkkan ke blog Miss Kara.
4. Hantar penyertaan anda di ruang komen. 
now hadiahnyaa pulekk :
1 x Handbag
1 x Contact Lens
1 x Hair Clip and Cute Pin for shawl
1 x Domo Handphone Strap
1 x Domo Handphone Phone Casing
1 x Domo Keychain
2 x Edit Denim Template (pilihan anda)
1 x Edit Blogskins (pilihan anda)
1 x Edit Washed Denim Template(pilihan anda)
4 x Review Blog Selama Sebulan
2 x Banner
3 x Header
hadiahnyaa aku tak leyy tahan doe ! ade DOMOOOOOOOO !!!!! hikhikk <3 bestnyaa ! haha :)
btw tarikh tutup yang kat banner tuu salah kuut , di da tukar da ,
Tarikh tutup: 26.12.2011 pada jam 6.00 petang. 
atas neeyy tarikh tutup nya yang betull kuut ! :)) yang neyy tak de tag kawan kann ? so goodbye ! hope i a winner ! <3