<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3069226728352531845\x26blogName\x3d//Together\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://ilapchuu-awook.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://ilapchuu-awook.blogspot.com/\x26vt\x3d-3222101742057002565', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
OBLIVIATE;
Muse
Specs
Way Out
Credits
+ follow Dashboard
Contest : Blog Saya Ringan,Comel dan Kemas
Wednesday, 14 December 201106:49heyy ! waduhh , satu hari dua kali buat entry , semua nya pasaii contest /giveaway ! haha ! hebat taa ? hebat taa ? neyy , nenek tak tahu kenapa nenek rajin join cotest/giveaway neyy tau , cu puns join lha , tak menyesal tahuu ? hadiah nyaa , lumayan gila gila gila , ciss , teringi kaa mahu joinn ? its easy , just go to blog nazuha dan blog auni , hihi ! :) pergi lha kat blog tue cu , cu nak join kann ? huhu , 

okayy , now , nenek nak bagi tahu syarat syarat nyee , :)

1.Follow blog Nazuha dan Auni(untuk tahu perkembangan contest)kalau xnk follow xpe.Tapi,kalau korg mng,lmbt inform,hapuslah hadiah tuh:3
2.Buat satu entry bertajuk"Contest blog saya Ringan,Comel dan kemas"
3.Letak banner hodoh yang Auni buat dekat entry. 
4.Tag dua orang atau lebih dan pastikan mereka tau! 
5.Hantar link post tersebut ke blog Nazuha jika anda dari blog Nazuha,hantar ke blog Auni jika anda dari blog Auni.
6.Kami tidak menerima URL seperti:http://kuatmakan.blogspot.com.Sila beri URL entry contest anda!
7.Click Sini(kalau heartbeat Auni bertambah,Insya-Allah,Auni cash out and beli hadiah :O)
8.Tarikh tamat:31 disember 2011 
9.Link yang dihantar di shoutbox tidak diterima.Sila letak di comment.
10.Setiap peserta haruslah membuat sticky post di blog masing-masing mengenai PRODUK JCS ENTREPRISE selama 3-hari seminggu.
now nak bagitahu cara pemlihannya pulekk ! :))
Cara pemilihan:
1 Blog mestilah Ringan , Comel dan Kemas .
2.Tiada voting . Kami akan memilihnya menggunakan mata kasar kami :) 
3. Update:-Penggunaan font di blog mestilah kemas jugak
wokkay ! nak tengokk hadiah nyee takk ? best doe ! :) perg kat link neyy ! :) mwheh <3

okayy ! now , time to tag my friends ! :)
 Azmina dan eyka !
haah ! nenek da tag , so , bye ,  okayy , aku tak tahu kenapa aku gune nenek and cu neyy ! aku tahu aku serupa tau dengan nenek nenek neyy ! huhu :)  okayy bhaii ! <3