<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3069226728352531845\x26blogName\x3d//Together\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://ilapchuu-awook.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://ilapchuu-awook.blogspot.com/\x26vt\x3d-3222101742057002565', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
OBLIVIATE;
Muse
Specs
Way Out
Credits
+ follow Dashboard
Pikalurve 2nd Giveaway .
Monday, 26 December 201110:05


hello. cuba tengok blog saya ? amacam ? semakin cun or semakin buruk . sorry lah . saya memang bosan gune lama yang lama . so , tukar skin buruk cm neyy lah . ahahah . :) AKU bertukar SAYA ? okay , perempuan manis menggunakan SAYA . bile ckap dengan kawan . kgn harap sebut saya . hahaha . cube tengok banner kat atas tu ? tahu tak itu banner for what ? hahahaha . you lembab lah hahah . #jk . sebenarnya saya join GIVEAWAY yang dibuat oleh Syafiqah Hashim / pikalurve . ha ! click link tuu . ahaks . sumpah tengok hadiah giveway eyy , memang mantopp . hahaha .  okay .

Syarat- syaratnye ialah ::
1. penduduk di MALAYSIA sahaja dan seorang blogger
2. follow blog http://pikalurve.blogspot.com
3. wajib LIKE page www.facebook.com/Pikalurve  (sponsor hadiah)
4. buat entry khas untuk giveaway ini [ TAJUK: "Pikalurve 2nd GIVEAWAY"]
5. hantarkan link entry anda di comment ini sahaja
6. letak banner PIKALURVE GIvEAWAY di sidebar blog anda

hahaah . okay dah tengok syarat nya . now hadiah nyee pulek . sila click dekat link bawah neyy .
Hadiah Lumayannnn ! pffffttt :)
 scroll sampai bawah eah sayang ? okayy done ! hope im the winner :) bye LOL xD .